Et API for all tilgang

Et API for all tilgang

Et API for all tilgang

Ved å integrere Unloc i programvaren din, får du programmérbar tilgang på fingerspissene, for enhver type adgangssystem.

const options = {
  method: 'GET',
  headers: {
    accept: 'application/json',
    authorization: 'Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9'
  }
};

fetch('https://api.unloc.app/v2/projects/d45031c2-be07-4d20-adbe-4e51e6ad0fed/keys', options)
  .then(response => response.json())
  .then(response => console.log(response))
  .catch(err => console.error(err));

Unloc gir deg et enhetlig og moderne API. Du trenger ikke lengre å håndtere flere upålitelige, komplekse og utdaterte integrasjoner.