Open doors. Åpne dører.

Open doors. Share keys.

Unloc makes sharing keys as simple as sending a text message. Unloc gjør nøkkeldeling like enkelt som å sende en tekstmelding.

Get started. Kom i gang.

You're in good company. Du er i godt selskap.

(Real-time data.) (Data i sanntid.)

Choose a facilities service

Thousands of Tusenvis av
doors opened. dører åpnet.

More freedom with open doors. Mer frihet med åpne dører.

Provide office project details

Thousands of Tusenvis av
secure keys shared. sikrede nøkler delt.

No more house arrest. Aldri mer husarrest.

Select your facilities vendor

0
keys lost. nøkler mistet.

No more missing keys. Aldri nøkler på avveie.

It's about time we digitize keys. Det er på høy tid å digitalisere nøklene.

Residential. Boligselskap.

Make entire buildings more convenient and valuable. Gjør hele bygninger mer beleilige og verdifulle.

Learn more. Lær mer.
Make entire buildings more convenient and valuable.

Personal. Personlig.

Move your keychain onto the phone. Flytt nøkkelknippet til mobilen.

Learn more. Lær mer.
Get more flexibility while increasing security.

Commercial. Næring.

Optimize processes and satisfy modern users. Optimaliser prosesser og tilfredstill brukere.

Learn more. Lær mer.
Optimize processes and satisfy modern users.

Save time and money. Spar tid og penger.

We help people and companies get more freedom to spend time on what really matters. Vi gir folk og selskaper mer frihet til å bruke tid på det som virkelig betyr noe.

Average time savings with Unloc

People save 20% of the time spent on managing keys. Folk sparer 20% av tiden brukt på å håndtere nøkler.

Average cost savings with Unloc

Companies save up to 80% of the cost of access management. Selskaper sparer opp til 80% av kostnadene ved nøkler.

Key sharing made easy. Nøkkeldeling gjort enkelt.

One app for all doors. En app for alle dører.

A seamless digital experience. Simple, secure and effective. En sømløs digital opplevelse. Enkelt, sikkert og effektivt.

  • Quick login with phone number. Quick login with phone number. Innlogging med telefonnummer.
  • Encrypted user authentication. Encrypted user authentication. Kryptert bruker-autentisering.
  • Works with any existing system. Works with any existing system. Fungerer med alle anlegg.
Share.
Swipe.
Open.

Hardware agnostic. Maskinvare-uavhengig.

Use Unloc in parallel with any preferred access system. Bruk Unloc i parallell med ditt foretrukkede system.

  • In addition to regular keys. Digital keys as a supplement. Digitale nøkler i tillegg.
  • Customizable with APIs. Customizable with APIs. Bygg sømløst med API.
  • Cost savings solution. Cost saving solution. Kostnadsbesparende.

Trusted security partners. Partnere innen sikkerhet.

Unloc collaborates with the best local security solutions providers. Unloc samarbeider med de beste lokale sikkerhetspartnerne.

  • Trained, licensed and insured. Trained, licensed and insured. Sertifisert og forsikret.
  • Preferred by large organizations. Preferred by large organizations. Foretrukket av store selskaper.
  • Top-rated service quality. Top-rated service quality. Kvalitet på service.

Ready to open the door to the future? Klar for å åpne døren til fremtiden?

Contact an Unlocer. Kontakt en Unlocer.