Skip to main content

Sikkerhet og personvern.

Inngangsdøren til hjemmet vårt er terskelen mellom oss og omverden. Effektive løsninger skal aldri gå på bekostning av sikkerhet. Det er et ansvar vi tar med stort alvor. Som utviklere, leverandører og ikke minst som familiemennesker med egne hjem.

Effektive løsninger skal aldri gå på bekostning av sikkerhet.

August Flatby, Founder CTO Unloc

Sikkerhet i Unloc.

Personvern er viktig for oss i Unloc. Vi benytter kun personlig informasjon til å kunne forbedre tjenestene våre. Du har hele tiden oversikt over hvilke personlige data som er lagret og hva de benyttes til.

Les vår personvernerklæring

For bedrifter

Unloc utvikles med sikkerhet som høyeste prioritet. Vi har all utviklingskompetanse in-house i Oslo, og vi har full kontroll på all egen teknologi.

All informasjon og kommunikasjon sendes kryptert,tilsvarende som i nettbanken. Alle viktige hendelser loggføres. Unloc blir også hyppig sikkerhetsvurdert av eksterne sikkerhetspartnere.

General Data Protection Regulation (GDPR) er det nye regelverket som påfører Unloc — fordi vi håndterer dine personopplysninger — en lang rekke plikter. Det gir også deg som sluttbruker flere rettigheter.

I Unloc har vi ivaretatt GDPR både på våre vegne og på vegne av administrasjonen i alle typer bygg, som for eksempel styret i et boligselskap. Vi sørger for at dokumentasjon blir gjort tilgjengelig, at beboere og andre brukere mottar tydelig informasjon. Vi innhenter også samtykke for bruk.

Unloc har innført alle nødvendige rutiner for GDPR-oppfølging. Unloc har fullstendig ansvar for å behandle og trygt ivareta alle brukere sine personlige data, slik at du slipper å tenke på det.

Bug bounty.

Finn fem feil.

Unloc er opptatt av å samarbeide for å verifisere, reprodusere og adressere rapporterte sårbarheter i vårt system. Har du funnet en sikkerhetsfeil i et av systemene våre? Send funnene dine til oss på info@unloc.app, og du kan bli belønnet.

Vil du vite mer?

Start en samtale med oss og spør om sikkerhet og personvern.